NIE IDŹ DO SĄDU - IDŹ NA UGODĘ

Wybierając mediacje oszczędzisz czas, nerwy i pieniądze. Zawarcie ugody przed mediatorem ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Może też stanowić podstawę egzekucji komorniczej. Innymi słowy, ugoda po zatwierdzeniu w pełni zastąpi wyrok sądowy. Mediacje są zazwyczaj o wiele krótsze od przewodu sądowego i pozwalają uniknąć upublicznienia wielu niezręcznych faktów. Dzięki mediacjom można szybciej „pójść do przodu”. Nasza Kancelaria pomoże w tym Państwu.O KANCELARII

PAWEŁ KUJAWA - MEDIATOR SĄDOWY I LOBBYSTA.


Jestem stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim. Posiadam uprawnienia do prowadzenia mediacji cywilnych, gospodarczych i karnych.  

Mediację prowadzę na terenie całej Polski.
Oferuję spotkania w formie bezpośredniej w biurze kancelarii ewentualnie miejscu uzgodnionym z Klientem lub spotkania pośrednie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (online).  Formę, czas i zakres spotkania uzgadniam z Klientem w trakcie pierwszego kontaktu. 

Mam ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe jako przedsiębiorca, menadżer, członek zarządu i prezes zarządu. Poza niewątpliwymi sukcesami zawodowymi w sferze zarządzania różnymi podmiotami prawnymi, zdarzały się również porażki i niepowodzenia. One pokazały, jak ważne jest porozumienie, współpraca i zgoda pomiędzy stronami. Dzięki tym doświadczeniom potrafię profesjonalnie zadbać o przebieg mediacji i pomóc w rozwiązaniu konfliktu, mając na uwadze wysokie standardy zawodowe i etyczne.

 

MEDIACJE. UGODA ZAMIAST WYROKU SĄDOWEGO!

Zawsze warto rozważyć możliwość polubownego rozwiązania sporu, nawet gdy sprawa trafiła już do sądu. Nasza Kancelaria pomoże Państwu porozumieć się z drugą stroną. Co ważne, rozstrzygnięcia przed mediatorem po zatwierdzeniu przez sąd mogą zastępować wyroki sądowe - ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi.
SZYBKOŚĆ I PROSTOTA

Brak skomplikowanych procedur postępowania sądowego oraz dobra wola stron przyczynia się do tego, że postępowanie mediacyjne trwa o wiele krócej od spraw sądowych.

BRAK PRZEDAWNIENIA

Wezwanie strony do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia. Po zakończeniu postępowania ugodowego biegnie on na nowo.

DYSKRECJA

Sprawy sądowe z zasady są jawne, natomiast o postępowaniu mediacyjnym wiedzą tylko strony  (mediator jest prawnie zobowiązany do zachowania poufności).

NIŻSZE KOSZTY

Koszty procesu sądowego bywają nieprzewidywalne. W przypadku mediacji pozasądowych są one łatwe do skalkulowania i o wiele niższe.

MNIEJSZY STRES

Przyjazne warunki i neutralny grunt sprawiają, że mediacje są łatwiejsze dla obu stron od sprawy toczonej na sali sądowej.

JAK TO SIĘ ROBI?

Wystarczy zwrócić się do naszej Kancelarii, a my przeprowadzimy Państwa przez każdy etap sprawy. 

ILE TO TRWA?

Długość mediacji zależy od dobrej woli stron i stopnia skomplikowania sprawy. To co w sądzie potrafi trwać latami, w czasie mediacji daje się rozwiązać nawet w jeden dzień. Szczerze zachęcam!

ILE TO KOSZTUJE?

Zobacz poniżej ofertę naszej Kancelarii.

ZAKRES SPRAW

Zapewniamy swoim Klientom najwyższą jakość świadczonych usług - kierując się przy tym dyskrecją i poufnością oraz uwzględniając interesy i potrzeby obu stron.
NAJCZĘŚCIEJ PODEJMOWANE SPRAWY MEDIACYJNE:

  • SPADKOWE
  • PRACOWNICZE
  • MEDYCZNE
  • GOSPODARCZE

  • KARNE
  • UBEZPIECZENIOWE 
  • ODSZKODOWAWCZE
  • CYWILNE

OFERTA


Rolą naszej Kancelarii, niezależnie od rodzaju sprawy, jest prowadzenie mediacji od pierwszego kontaktu aż do osiągnięcia formalnego porozumienia. Mogą Państwo być przy tym pewni indywidualnego, rzetelnego podejścia do każdej sprawy. Działania mediacyjne są odpłatne, a ich stawki wynikają m.in. z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r.


KOSZTY MEDIACJI POZASĄDOWEJ / UMOWNEJ

Koszty mediacji w sprawach niemajątkowych:
Opłata administracyjna - 150,00 PLN
Pierwsze posiedzenie mediacyjne - 150,00 PLN
Każde kolejne posiedzenie mediacyjne - 100,00 PLN
Zwrot kosztów - 70,00 PLN za każde posiedzenie mediacyjne
Koszty korespondencji - 30,00 PLN koszty dzielone pomiędzy stronami
Koszty mediacji w sprawach majątkowych:
Opłata administracyjna - 150,00 PLN
1% wartości przedmiotu sporu (WPS)

KOSZTY MEDIACJI SKIEROWANEJ PRZEZ SĄD

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 PLN i nie więcej niż 2000 PLN za całość postępowania mediacyjnego.

Zwrot kosztów - 70,00 PLN za każde posiedzenie mediacyjne
Koszty korespondencji - 30,00 PLN

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie Mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 PLN, a za każde kolejne - 100 PLN, łącznie nie więcej niż 450 PLN.

Zwrot kosztów - 70,00 PLN za każde posiedzenie mediacyjne
Koszty korespondencji - 30,00 PLN


E-MEDIACJE

Zapraszam na spotkania online.


Po kliknięciu przycisku zostaną Państwo przekierowani na stronę konferencji/spotkania. Po przekierowaniu na docelową stronę wideokonferencji prosimy chwilkę poczekać na zatwierdzenie przez moderatora. Dziękujemy.

LOBBING

Paweł Kujawa jest lobbystą zawodowym wpisanym pod numerem DAP-WAR-0234-34/2020 do rejestru Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248). Wraz z zespołem współpracowników podejmujemy czynności dążące do wywarcia wpływu na decyzje  władzy publicznej w imieniu naszych zleceniodawców. Nasze działania podejmujemy na poziomie zarówno Sejmu czy Senatu w ramach lobbingu rządowego, jak i województwa, powiatu czy gminy w ramach lobbingu samorządowego. Jednocześnie jako zawodowi rzecznicy interesów naszych zleceniodawców prowadzimy działania w ramach lobbingu korporacyjnego. 

LOBBING TO PRAWNIE DOZWOLONE CZYNNOŚCI DĄŻĄCE DO WYWARCIA WPŁYWU NA DECYZJE WŁADZY PUBLICZNEJ. NASZA KANCELARIA W SZCZEGÓLNOŚCI:
MONITORUJE

Działania legislacyjne na rzecz swoich Klientów. Podejmowane przez nas działania mają postać bezpośrednią i pośrednią.

REPREZENTUJE

Grupy osób, grupy interesów, grupy społeczne w procesie stanowienia prawa poprzez przedstawianie ich racji i stanowisk.

PREZENTUJE

Racje różnych grup zawodowych, społecznych i osób promując ich rozwiązania w procesie stanowienia prawa.

KANCELARIA MEDIACYJNA PAWEŁ KUJAWA

ul. Zygmunta Krasińskiego 10-11 | FABRYKA II |71-435 Szczecin

Biuro Gorzów Wlkp. 

ul. Krótka 4 | 66-400 Gorzów Wlkp. 

Biuro Zielona Góra
ul. Kazimierza Wielkiego 7/5 | 65-47 Zielona Góra
Biuro Poznań

ul. Dąbrowskiego 77A | NOBEL TOWER | 60-529 Poznań